Hoest

Hoestdrank HTP Broomhexine HCl 8 mg/5 ml

Bij vastzittende hoest door taai slijm