Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan Healthypharm B.V. op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van www.healthypharm.nl.
Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De uitingen van derden op de openbare gedeelten van deze website vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van Healthypharm B.V. Healthypharm B.V. is daarvoor niet aansprakelijk.
Verwijzingen (links) naar externe websites (websites die niet binnen het domein www.healthypharm.nl vallen), zijn slechts informatief. Healthypharm B.V. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het privacy beleid van externe websites.

Copyright
Alle rechten berusten bij Healthypharm B.V., voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op deze website.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthypharm B.V., is het niet toegestaan (delen van) deze website te verveelvoudigen, op te slaan (in een gegevensbestand), te wijzigen of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook.

® 2018, Healthypharm B.V.  Alle rechten voorbehouden.